Book now
Akademis Academia Podaci o dvorani slika

Podaci o dvorani

Veličina Kazališni stil Banquet Classroom style „U“ Koktel stolovi
512 m2 300 osoba 250 osoba 50 osoba 30 osoba 150 osoba
Scroll top